Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 16.1.2019
 1 USD1,14 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (+0,01)
 1 CZK25,57 EUR (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Produkt manažér

Online kniha Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí pracujú so zákonom o dani z príjmov. Autormi príručky sú odborníci, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe zákona o dani z príjmov a súvisiacich právnych predpisov, ako aj daňoví poradcovia s dlhoročnou praxou. Ako naši zákazníci preto máte záruku spoľahlivých informácií z prvej ruky.

Online kniha je užitočným pomocníkom, ktorý ušetrí čas pri hľadaní správnych postupov a riešení daňových problémov. Dôsledne sa venuje najdôležitejším a najproblematickejším paragrafom zákona o dani z príjmov a dopĺňa ich o odborné komentáre a praktické príklady. Autorský kolektív zaručuje pružné reakcie na časté zmeny v zákone.

Online kniha obsahuje aj najnovšie znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Viktor Drugda
Odborný redaktor

Zdá sa Vám zákon o dani z príjmov zložitý?
Nemáte prehľad, ktoré právne predpisy tiež ovplyvňujú daň z príjmov?
Viete v súlade s akými právnymi predpismi máte postupovať?
Potrebujete pracovať s väčšou istotou?

Čo nájdete v online knihe?

Hlavné časti on-line knihy Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby:

Obsah

§ 1-2
Základné ustanovenia

§ 3-11 
Daň fyzickej osoby

§ 12-14 
Daň právnickej osoby

§ 15-31 
Spoločné ustanovenia

§ 32- 50 
Vyberanie a platenie dane

§ 51-54 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

Prílohy

Prílohy k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Príklady z praxe

Prax prináša mnoho komplikovaných situácií, ktoré je potrebné vyriešiť. Preto sme pre Vás pripravili viacero zaujímavých článkov, ktoré Vám problematiku DZP ešte viac ozrejmia.

Zaujímavosti zo sveta daní

Venujeme sa aj témam, ktoré Vás zaujímajú.

Legislatívne dianie

V tejto časti nájdete aktuálne informácie v súvislosti so zákonom o dani z príjmov.

Video články

Prinášame Vám prehľadné video články zamerané na legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov.


Čo je nové v online knihe? - kompletne zaktualizované paragrafy k novelám zákona o dani z príjmov od od 1.1. 2019, 1.2.2019, 1.4.2019 a od 1.1.2022!:

+ POZOR! Pravidelne dopĺňame príklady ku komentáru spolu s vyplnením daňového priznania právnických osôb

 V poslednej aktualizácii sme doplnili

 • Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov
 • Formulár daňového priznania k príkladu o odpočtu daňovej straty podľa § 30 - daň z príjmov PO
 • Príklad k odpisom nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov
 • Formulár daňového priznania k príkladu o odpisoch nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania - daň z príjmov PO
 • Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov
 • Formulár daňového priznania k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku - daň z príjmov PO

Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k informáciám cez internet,
 • aktuálne plné znenie paragrafov,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, vrátenie dane, sadzby dane v EÚ, štruktúra IČ DPH v EÚ, adresár úradov,
 • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely,
 • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.
Ďalší autori

 • Ing. Michaela Vidová
 • Ing. Mária Dimitrovová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Beáta Buláková


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Komentár k zákonu o dani z príjmov rada využívam. V knihe sa dá jednoducho orientovať a k hľadanému komentáru sa dostanem veľmi rýchlo."
Simona L., Banská Bystrica


"Na knihe sa mi páčia príklady z praxe a upozornenia na zmeny v legislatíve. Samozrejme veľkou výhodou je aj bezplatný odpovedný servis."
Jakub T., Žilina

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: