dnes je 17.5.2022

Input:

Novela zákona o dotáciách, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.8.2021 a od 1.1.2022

18.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.73 Novela zákona o dotáciách, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.8.2021 a od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. júna 2021 schválila zákon č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 257/2021 Z. z.”).

V článku I zákona č. 257/2021 Z. z., v dôsledku doplnenia ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. z.”), sa s účinnosťou od 1. 8. 2021 ustanovuje nová skupina detí, na