dnes je 30.11.2021

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 - Zmena, s.r.o.

16.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.60 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 – Zmena, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť Zmena, s. r. o. mala v roku 2020 výnosy vo výške 359 500 € a náklady vo výške 251 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2020 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 107 700 €.

1. Spoločnosť nakúpila a spotrebovala PHM v roku 2020 v hodnote 7 771,00 €. Daňovník má 2 automobily. K prvému automobilu je vedená kniha jázd (BL800LK), z ktorej sa zistila spotreba PHM vo výške 3 288,90 €, pričom na účte 501 AE bolo zaúčtovaných 3 658,50 €. Druhý automobil (BL810AK) je vybavený prístrojom sledovania prevádzky satelitným zariadením, ktoré vykázalo spotrebu 4 112,50 €.

Automobil ŠPZ Nákup PHM Spotreba Uznané (ZDP) Úprava ZD 
BL800LK  3 658,50  3 288,90  3 288,90  369,60 (PP)