dnes je 17.5.2022

Input:

Pravidlá odpočtu daňovej straty v roku 2022

13.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.81 Pravidlá odpočtu daňovej straty v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Odpočet daňovej straty je považovaný za legálny nástroj, ktorý umožňuje znížiť základ dane podnikateľského subjektu, a tým aj zníženie jeho daňovej povinnosti. Daňová legislatíva určuje presné pravidlá súvisiace s odpočtom daňových strát. Od 1. 1. 2020 sú pre tento odpočet ustanovené nové pravidlá. Ide o pravidlá, podľa ktorých je možné odpočítať daňovú stratu, vykázanú v zdaňovacích obdobiach od tohto termínu. Pojem „daňová strata” definuje ustanovenie § 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o rozdiel, ktorý vyjadruje, o koľko sú daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy (musí ísť o ich vecnú a časovú previazanosť v príslušnom zdaňovacom období).

V tejto súvislosti je vhodné zadefinovať daňovú stratu daňovníka. Za daňový výdavok sa považuje výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie,