dnes je 17.5.2022

Input:

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022

28.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.71 Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa upravujú podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus v § 33 v nadväznosti na § 52zzj ZDP s účinnosťou od 1. 7. 2021 a v § 52zzk ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2022.

Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 pri uplatnení daňového bonusu postupuje daňovník podľa § 52zzj ods. 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10 ZDP.

V súlade s § 52zzj ods. 2 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,