dnes je 17.5.2022

Input:

Výška daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2022

13.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.76 Výška daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2022

Ing. Viera Mezeiová

Všeobecne

Daňový bonus (DB) na vyživované dieťa (za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov sa považuje nezaopatrené dieťa, rovnako aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa) sa uplatňuje podľa § 33, § 52 ods. 48 a § 52zzj zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Suma DB sa počas rokov menila, ale najväčšie zmeny boli v ZDP uzákonené v roku 2021. Na uplatnenie DB je však stále potrebné, o. i., dosiahnutie zdaniteľných aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, resp. pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázanie základu dane.

Rok 2019

Na rok 2019 bola ustanovená