dnes je 30.11.2021

Input:

Zavedenie CFC pravidiel u fyzických osôb od 1.1.2022

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.70 Zavedenie CFC pravidiel u fyzických osôb od 1.1.2022

Ing. Peter Horniaček

§ 3 ods. 1 písm. h), § 15 písm. a) bod 7, § 51h, § 51i, § 52zzk ods. 4 ZDP

V praxi dochádza k situáciám, kedy sa fyzické osoby snažia vyhýbať daňovej povinnosti v SR vykonávaním činností na území SR založením spoločnosti v štátoch s nízkym daňovým zaťažením, resp. daňovým zaťažením blížiacim sa nule. Odklonenie príjmov do zahraničných spoločností je relatívne ľahko dosiahnuteľné, napríklad jednoduchým presmerovaním fakturácie za služby reálne vykonané v SR, alebo presunom právneho vlastníctva aktív alebo relatívne mobilných funkcií, ktoré generujú príjem. Častokrát ide však o schránkové spoločnosti, za ktorými v skutočnosti, či už priamo alebo nepriamo, stoja a ovplyvňujú ich činnosť slovenské fyzické osoby. Finančné prostriedky z týchto spoločností však neskončia ako podiely na zisku (dividendy)