dnes je 17.5.2022

Input:

Dôležité zmeny zákona o dani z príjmov podnikateľských subjektov platné od roku 2022

11.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.79 Dôležité zmeny zákona o dani z príjmov podnikateľských subjektov platné od roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Zákon o dani z príjmov (ďalej len „ZDP”) je každoročne pravidelne novelizovaný. Rok 2021 bol iný v tom, že nebola prijatá žiadna novela tohto zákona, novelizovaný bol (v rámci ZDP) len daňový poriadok. Napriek tomu, že ide o menej významné novely, obsahovo predstavujú zmeny, ktoré si zaslúžia pozornosť (týkajú sa najmä zmien, ktoré sú účinné od 1. januára 2022 a tiež zmien, ktoré sa ešte budú týkať zdaňovacieho obdobia 2021).

Za významné je potrebné považovať príslušné ustanovenia Zákonníka práce (novela ZDP č. 76/2021 Z. z. a novela ZDP č. 416/2021 Z. z., ktoré určujú povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancov vo všetkých zmenách priamo na pracovisku, alebo v jeho blízkosti, poskytnúť stravovaciu poukážku, alebo