dnes je 17.5.2022

Input:

Komentár k ZDP § 48 Zahraničný platiteľ dane

9.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.18 Komentár k ZDP § 48 Zahraničný platiteľ dane

Ing. Viera Mezeiová


§ 48

(1) Platiteľom dane podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá

a) má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň,

b) vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem podľa § 16 ods. 1 písm. d) alebo

c) zamestnáva na území Slovenskej republiky zamestnancov dlhšie ako 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to neplatí, ak ide o poskytovanie služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c) alebo zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky, pričom zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky alebo jeho podriadená organizácia môže byť platiteľom dane za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak týmto zamestnancom vypláca,