dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.20 Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

Ing. Peter Horniaček


§ 49a

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

(1) Fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je na území Slovenskej republiky zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,136ag) zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.128)

(2) Fyzickú osobu alebo organizačnú jednotku združenia, ktorá koná vo svojom mene,136ah) a ktorá nie je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,136ag) zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom128) na základe prvého podaného daňového priznania.

(3) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo odseku 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí