dnes je 17.5.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zzj - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2021

11.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.29 Komentár k ZDP § 52zzj - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2021

Ing. Viera Mezeiová


§ 52zzj

(1) Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa postupuje daňovník od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 podľa odsekov 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10.

(2) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne,

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak