Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1.4.2020

20.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.47 Novela zákona o dani z príjmov od 1.4.2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 46/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v článku V s účinnosťou od 1. 4. 2020 dopĺňa ustanovenie § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

V zmysle § 11 ods. 6 ZDP účinného od 1. 4. 2020 sa základ dane daňovníka neznižuje o sumu nezdaniteľnej časti základu dane vypočítanú podľa § 11 ods. 2 ZDP, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia vrátane 13. dôchodku tohto poberateľa, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: