dnes je 17.5.2022

Input:

Novela zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.1.2022

26.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.72 Novela zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. mája 2021 schválila zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2021 Z. z.”).

Zákon č. 215/2021 Z. z. v článku V s účinnosťou od 1. januára 2022 mení a dopĺňa § 9 a § 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).

Ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa dopĺňa novým písmenom af), podľa ktorého je príjmom fyzickej osoby oslobodeným od dane aj podpora v čase skrátenej práce.

Do § 13 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa dopĺňa nové písmeno l), v súlade s ktorým je podpora plynúca právnickej osobe v čase skrátenej práce