dnes je 30.11.2021

Input:

Použitie zníženej sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie 2020 a od roka 2021

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.62 Použitie zníženej sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie 2020 a od roka 2021

Ing. Peter Horniaček

V rámci schvaľovania každoročných zmien v daňových zákonoch bola prijatá aj vládna novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z., ktorá pre podnikateľskú verejnosť prináša s rôznou účinnosťou niekoľko dôležitých zmien. Jednou z nich je aj spresnenie pre použitie zníženej sadzby dane 15 %, a to už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Použitie zníženej sadzby dane 15 % bolo s účinnosťou od 1. 1. 2020 prijaté novelou zákona o dani z príjmov č. 315/2019 Z. z. a to tak, že túto sadzbu dane bolo možné použiť, ak príjmy (výnosy) daňovníka – fyzickej osoby – s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a právnickej osoby neprevýšia sumu 100 000 €. Podľa prechodného ustanovenia § 52zzd sa znížená sadzba dane 15 % môže prvýkrát použiť za zdaňovacie