dnes je 30.11.2021

Input:

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.

13.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9.1 Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.

.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

1a) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 116 a 117 OZ Občianskeho zákonníka.

2a) § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2aa) § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2b) § 144 a 208 ObZ Obchodného zákonníka.

2c) § 223 ods. 9 ObZ Obchodného zákonníka.

2d) § 123 ods. 2 a § 217a ObZ Obchodného zákonníka.

2e) § 67, § 157, § 217 a 235 ObZ Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení