dnes je 17.5.2022

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Bella, s.r.o.

16.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.63 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 – Bella, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť BELLA, s. r. o. mala v roku 2021 výnosy vo výške 859 650 € a náklady vo výške 805 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 53 850 €.

1. V roku 2021 bola spoločnosť BELLA, s. r. o. v pozícii prenajímateľa dvoch nehnuteľností. Na jednej prenajatej budove nájomca v roku 2021 vykonal opravy hmotného majetku v sume 15 000,00 €. Išlo o výmenu starých drevených okien za nové plastové okná, pričom to boli opravy nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve. Nájomca si uvedené opravy dal do daňových nákladov, o čom písomne informoval prenajímateľa, preto opravy v sume 15 000,00 € spoločnosť BELLA, s. r. o. v pozícii prenajímateľa musela zdaniť ako nepeňažný