dnes je 17.5.2022

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Nova, s.r.o.

14.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.61 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Nova, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť Nova, s. r. o. mala v roku 2021 výnosy vo výške 859 500 € a náklady vo výške 749 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 109 700 €.

1. Spoločnosť nakúpila a spotrebovala PHM v roku 2021 v hodnote 6 771,00 €. Daňovník má 2 automobily. K prvému automobilu je vedená kniha jázd (BL700LK), z ktorej sa zistila spotreba PHM vo výške 2 288,90 €, pričom na účte 501AE bolo zaúčtovaných 2 658,50 €. Druhý automobil (BL710AK) je vybavený prístrojom sledovania prevádzky satelitným zariadením, ktoré vykázalo spotrebu 4 112,50 €.

Automobil ŠPZ Nákup PHM Spotreba Uznané (ZDP) Úprava ZD 
BL700LK  2 658,50  2 288,90  2 288,90  369,60 (PP)