dnes je 17.5.2022

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Star, s.r.o.

15.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.62 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Star, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť Star, s. r. o. mala v roku 2021 výnosy vo výške 1 059 500 € a náklady vo výške 1 019 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 39 700 €.

Účtovné odpisy boli zaúčtované na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výške 47 009 € a nákladové úroky na účte 562 – Úroky vo výške 15 980 €. Účtovná jednotka prijala v roku 2021 pôžičku od závislej osoby vo výške 700 000 €. Úroky vzťahujúce sa k tejto pôžičke predstavujú náklad, ktorý bol zaúčtovaný vo výške 26 600 € (táto suma sa uvedie do riadku 1, stĺpca 2 tabuľky I –Transakcie závislých osôb).

Riešenie: 25 % x (39 700 € + 47 009 € + 15 980 €) = 25 672,25 €.

Položka zvyšujúca základ