dnes je 17.5.2022

Input:

Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022

13.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.77 Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022

Ing. Peter Horniaček

Novela ZDP č. 76/2021 Z. z. + novela ZDP č. 416/2021 Z. z. (gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie)

  • zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce – v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; zákonom č. 76/2021 Z. z. sa v článku V s účinnosťou od 1. 3. 2021 mení ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP,

  • v súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP účinným od 1. 3. 2021, okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ZDP sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu.

Finančným príspevkom na