dnes je 17.5.2022

Input:

Zmeny v indexe daňovej spoľahlivosti v roku 2022

12.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.80 Zmeny v indexe daňovej spoľahlivosti v roku 2022

Ing. Alena Zábojová

Jedným z hlavných zámerov novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý je platný od 1. 1. 2022, je naďalej vytvárať a zdokonaľovať nové efektívne nástroje v boji proti daňovým podvodom a maximalizovať motiváciu daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností peňažnej a nepeňažnej povahy.

K tomuto zámeru novely daňového poriadku má prispieť predovšetkým nové hodnotenie daňových subjektov prepracovaným inštitútom, ktorým je už daňovníkom známy ako „index daňovej spoľahlivosti”. Zdokonalenie tohto inštitútu je postavené na jeho transparentnosti formou zverejnenia zásad a podmienok pre určenie stupňa daňovej spoľahlivosti daňového subjektu. Zároveň je indexom verejným, t. j., že bude zverejňovaný v zmysle § 52 ods. 18 daňového poriadku na webovom sídle Finančného