dnes je 17.5.2022

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022 týkajúce sa fyzických osôb

13.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.78 Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022 týkajúce sa fyzických osôb

Ing. Viera Mezeiová

V NR SR boli schválené novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), ktorými sa zmenili/doplnili niektoré ustanovenia ZDP v rámci príjmov zo závislej činnosti v týchto okruhoch:

a) zrovnoprávnenie oslobodenia hodnoty stravy zabezpečovanej zamestnávateľom a finančného príspevku na stravu – § 5 ods. 7 písm. b) ZDP,

b) spresnenie znenia ustanovenia daňového bonusu na vyživované dieťa – § 33 ods. 1 písm. a) ZDP,

c) zmena lehoty podávania mesačných prehľadov bez sankcií správcu dane – § 39 ods. 11 ZDP.


a) § 5 ods. 7 písm. b) ZDP (stravovanie zamestnancov)

Od dane je od 1. januára 2022 oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku podľa osobitného predpisu17a) alebo v rámci stravovania