dnes je 30.11.2021

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov v oblasti medzinárodného zdaňovania od 1.1.2021

9.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.66 Zmeny v zákone o dani z príjmov v oblasti medzinárodného zdaňovania od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

Pri zdaňovaní daňou z príjmov nemožno stratiť zo zreteľa ani jej cezhraničný kontext, nakoľko veľa transakcií medzi podnikateľskými subjektmi sa realizuje v medzinárodnom priestore. Preto by mali stáť v centre pozornosti odbornej verejnosti aj zmeny realizované v zákone o dani z príjmov v oblasti medzinárodného zdaňovania. Tie priniesla novela č. 416/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 a ide o tieto najvýraznejšie zmeny:

Miesto skutočného vedenia pri PO na účely stanovenia rezidencie daňovníka – spresnenie [ § 2 písm. d) ZDP druhý bod] – spresňuje sa, že pri druhom kritériu, okrem sídla spoločnosti rozhodnom pre určenie rezidencie PO, t. j. pri mieste skutočného vedenia je takýmto miestom to miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné