dnes je 17.5.2022

Input:

Znenie ZDP § 52zzm - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.32 Znenie ZDP § 52zzm - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

.


§ 52zzm

(1) Ustanovenie § 18 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.

(2) Ustanovenie § 39 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije pri prehľade za kalendárny mesiac december 2021, ktorý je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať do konca kalendárneho mesiaca január 2022.

(3) Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. e)§ 25 ods. 2§ 30e a príloha č. 3 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatnia na hmotný majetok, počítačový program (softvér) a iný majetok zaradený do užívania alebo zaradený do obchodného majetku v období, na ktoré sa vypracúva investičný plán, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr