dnes je 15.5.2021

Input:

Zrušenie zvýhodneného spôsobu odpisovania vybraných druhov budov od 1.1.2021

8.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.65 Zrušenie zvýhodneného spôsobu odpisovania vybraných druhov budov od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

Novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 v nadväznosti na záväzok vyplývajúci z Programového vyhlásenia vlády SR zrušiť nesystémové výnimky zo zdanenia, ruší dva osobitné režimy odpisovania budov určených na špeciálne účely, a to:

1. budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov [ § 21 ods. 1 písm. f), § 26 ods. 14 a § 52zzi ods. 19 ZDP ] – keď úpravou v § 21 ods. 1 písm. f) a vypustením § 26 ods. 14 zákona o dani z príjmov sa zrušil osobitný spôsob daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov. Tieto budovy, zaradené do odpisovej skupiny 6, mohol daňovník, ktorý zamestnával viac ako 49 zamestnancov, bol obchodnou spoločnosťou alebo družstvom odpisovať 6 rokov podľa § 27 zákona o dani z príjmov, ak išlo o vlastné budovy.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zzi ods. 19 zákona o dani z príjmov ustanovenie § 26 ods. 14 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31. 12. 2020 sa poslednýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. 12. 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. 12. 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. 12. 2020, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

2. budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť [ § 22 ods. 6 písm. f), § 26 ods. 12 a § 52zzi ods. 18 ] – keď v § 22 ods. 6 sa vypustilo písm. f) a z § 26 sa vypustil ods. 12 ZDP, čím prišlo k zrušeniu zvýhodneného daňového odpisovania technického zhodnotenia a opráv