dnes je 30.11.2021

Input:

Zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2021

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.67 Zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2021

Ing. Peter Horniaček

Aj v oblasti zdaňovania fyzických osôb priniesla novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z. zmenu, ktorá sa s účinnosťou od 1. 7. 2021 dotkne ich zamestnávateľov v postavení platiteľov dane zo závislej činnosti. Zmenou v § 33 ods. 1 ZDP v nadväznosti na § 52zzj a čl. V novely sa v oblasti daňového bonusu (DB) na vyživované dieťa modifikuje doterajšia dvojúrovňová výška DB na trojúrovňovú, a to tak, že s účinnosťou od:

  • 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 sa rozširujú možnosti uplatnenia 1,7-násobku DB (1,7 x 22,17 €, resp. suma DB valorizovaná v súlade s § 52zd ods. 7 ZDP vo výške koeficientu rastu sumy ŽM) pre:

    1. vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a ktoré:
    2. dovŕšilo 6 rokov, až kým nedovŕši 15 rokov; poslednýkrát si daňovník môže uplatniť 1,7-násobný DB za